22
jul
Off

Tiede ja jokapäiväinen elämä

Tuntuuko tiede etäiseltä arkisessa elämässä? Moni varmasti jakaa tämän kokemuksen. Tiedettä on kuitenkin joka puolella. Tarvitsee vain avata silmät ja nähdä tiede arjen pienissä ihmeissä ja ilmiöissä. Eri tieteenalat poikkeavat toisistaan kuitenkin siinä, miten nopeasti tulokset on siirrettävissä arkielämään. Esimerkiksi kemian tutkimustulokset siirtyvät hitaasti ihmisten arkeen, vaikka kemia vaikuttaa monen muunkin alan taustalla.

Arkipäivän kemiaa

Kemia näkyy erityisesti keittiössä ja kylpyhuoneessa, mutta myös monet uudet pintamateriaalit ovat kemiantekniikan modernin tutkimuksen tuotteita. Suomessa kehitetään paljon uusia materiaaleja ja nanotekniikkaa, joiden ansiosta sekä teollisuuden että kotitalouksien jätteitä pystytään kierrättämään tehokkaammin tai käyttämään niitä kokonaan uusien materiaalien luomisessa. Materiaalitekniikan innovaatioista hyötyy erityisesti myös vaatetusteollisuus ja sen myötä myös muotisuunnittelu ja muut suunnittelualat. Myös liikenne- ja energiateollisuudessa hyödynnetään materiaalitekniikan huippukehitystä. Esimerkiksi litiumakkuja yritetään korvata tulevaisuudessa natriumakuilla, joiden tuottaminen on huomattavasti litiumia sisältäviä akkuja edullisempaa.

Kuluttajan kannalta tärkeintä ei ole tuntea kaikkien käyttämiensä tuotteiden aineosien kemiallisia ominaisuuksia, vaan ennen kaikkea tunnistaa käyttämiensä kemikaalien määrä ja laatu ja yleisesti kyetä arvioimaan sitä, millaisia tuotteita omasta kodista löytyy. Kosmetiikkaa käyttävän kannattaa vertailla ainesosaluetteloita. Samasta tuotteesta eri purkissa ei kannata maksaa maltaita, mutta toisaalta hinnakkaammat tuotteet yleensä sisältävät myös arvokkaampia kemikaaleja. Vaikka EU:ssa kemikaalien turvallisuutta seurataan melko tiiviisti, saattaa markkinoille päätyä tuotteita, joita ei ole testattu niin perusteellisesti kuin muita tai jotka muutoin osoittautuvat kuluttajakäyttöön sopimattomiksi.

Lääkekaapin monet tieteet

Lähes kaikki meistä käyttävät lääkkeitä enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Lääkkeissä yhdistyy monen tieteenalan huippuosaaminen, ja markkinoille päätyvä lääke onkin käynyt läpi pitkän prosessin, jonka aikana sitä on testattu eri vaiheissa. Suomi on lääketutkimuksen ja -kehityksen huippumaa, joka tunnetaan myös kansainvälisesti. Lääkäri arvioi reseptilääkkeiden tarpeen ja soveltuvuuden asiakkaalle, mutta käsikauppalääkkeiden kohdalla apua saa apteekin asiantuntevalta henkilöstöltä.

Arjen tekniset tieteet

Tiedettä hyödynnetään erityisesti arkisessa teknologiassa. Ihmiset ovat älylaitteiden ympäröimiä, ja tulotasosta riippumatta älypuhelimet, älykellot, älyvaa’at ja monet muut älylaitteet ovat kaikkien saatavilla. Älylaitteiden avulla ihminen voi kerätä itsestään tietoja, esimerkiksi urheiluharjoittelua, unirytmiä ja stressitasoja seuraamalla. Kerättyjä tietoja voi edelleen hyödyntää oman elämänlaadun parantamisessa.

Internet on niin arkipäiväinen osa elämäämme, että emme välttämättä osaa kiinnittää siihen edes huomiota. Jos mielessäsi on kysymys ja haluat etsiä tietoa, avaat nykyään todennäköisemmin netin hakukoneen kuin lähdet etsimään tietokirjaa kirjahyllystäsi. Monet nettialgoritmit, kuten lainavertailusivusto Sambla suomi, hyödyntävät teknistä kehitystä tarjotakseen asiakkailleen laadukkaita ja personoitu palveluja. Tietoa etsivän kannalta teknologinen kehitys tarjoaa siten selvää säästöä sekä ajassa että rahassa. On kuitenkin tärkeää, että ihmiset muistavat käyttää omaa harkintaa algoritmien viidakossa seikkaillessaan.

Laitteiden ja ohjelmistojen yhteensopivuuden kehittyminen on ollut viime vuosikymmeninä huikeaa. Robotiikka on viime vuosien trendi ja esimerkiksi robottiautojen kehityksestä ja hyödyllisyydestä puhutaan jatkuvasti. Tutkijoiden mukaan robottiautojen laajamittaista käyttöönottoa hidastaa kuitenkin niiden kyvyttömyys ennakoida ihmisten toimintaa. Vaikka robotteja hyödynnetäänkin monilla aloilla, ei robotti pysty vielä pitkään aikaan korvaamaan ihmistä esimerkiksi käännöstyössä tai ajoneuvojen kuljettajana. Inhimillistä otetta ja inhimillisiä vuorovaikutustaitoja tarvitaan erityisesti opetustyössä ja asiakaspalvelutyössä.