10
jun
Off

Tiede harrastuksena

 

Tieteestä ei välttämättä tarvitse tulla ammatti, vaan se voi olla mielekäs harrastus myös aikuiselle. Etenkin monelle menneiden vuosikymmenten lapsille syntymäpäivinä ja jouluina lahjapaketeista paljastuivat erilaiset mikroskooppeja ja koeputkia sisältäneet setit, joiden avulla kemian ja fysiikan perusilmiöitä pääsi testaamaan kouriintuntuvalla tavalla.

Moni luki aurinkokuntamme planeetoista ja kaukaisista tähdistä upeasti kuvitetuista nuorten tiedekirjoista, lumoutui, ehkä hankki pienen teleskoopinkin. Vähitellen nämä harrastukset kuitenkin monilla jäivät unholaan. Mutta tiedeharrastuksen voi aloittaa uudelleen myöhemminkin, iän ei tarvitse olla este!

Luonnontieteilijät vs. humanistit

Humanistiset tieteet ovat usein aikuisväestön parissa kaikkein harrastetuimpia – esimerkiksi sukututkimuksessa käytetään vakiintuneita historiantutkimuksen metodeja. Joka vuosi tuhannet suomalaiset ilmoittautuvatkin kansalaisopistojen ja yhdistysten järjestämille sukututkimuksen kursseille, tavoitteenaan saada lisätietoa omista juuristaan.

Luonnontieteet ovat tähän harrastukseen tulleet myös vahvasti mukaan erilaisten DNA-testien kautta. Myös paikallishistorian harrastus on erittäin suosittua, ja edullisten omakustanteiden aikana paikallisyhteisöjen, kuten kylien ja urheiluseurojen, historiikkeja julkaistaan yhä enemmän myös harrastelijahistorioitsijoiden toimesta.

Katse taivaalle

Jo mainittu tähtitiede on sekin varsin laajalti harrastettua – monilta paikkakunnilta löytyy tähtitieteellinen yhdistys. Nämä yhdistykset järjestävät usein erilaisia noviiseille tai muuten vain astronomiakärpäsen puraisun kohteeksi joutuneille suunnattuja tapahtumia. Monilla yhdistyksillä on jopa oma havainnointipaikkansa. Valtakunnallisesti toimivan Ursa-yhdistyksen kautta löytää helposti tietoa asiasta. Se järjestää kaikille ikäluokille suunnattuja kursseja, joille on aloittelijankin helppo tulla.

Yhteys luontoon

Useimpiin harrastuksiin tiede tietenkin linkittyy jollakin tapaa, ja tieteen avulla jo olemassa olevasta harrastuksestaan voi saada entistä enemmän irti. Esimerkiksi luontoharrastukset retkeilystä lintubongaukseen ja luontokuvaukseen ovat suomalaisten listaamissa harrastuksissa esillä todella usein.

Tuntemalla biologiaa, eri eläinten, eliöiden ja kasvien käyttäytymistä ja ominaispiirteitä, retki kansallispuistoon voi antaa paljon enemmän. Luontoa harrastuksenaan valokuvaava voi esimerkiksi lajien käyttäytymistä opettelemalla parantaa mahdollisuuksiaan tietyn eläimen tai kasvin löytämiseksi ja kameran etsimeen vangitsemiseksi.

Tarjolla jokaiselle jotakin

Jos tieteitä haluaa harrastaa vielä aktiivisemmin ja nimenomaan pitää avainsanana tieteellisyyden, tarjoavat maamme yliopistot siihen mainion mahdollisuuden. Missään nimessä kenenkään ei tarvitse heittää työtään ja kaikkea muuta syrjään ja rynnätä hetimiten tutkintoa opiskelemaan. Avoin yliopisto on nimenomaisesti avoin kaikille, ja yleisesti myös suhteellisen edullista. Käytännössä koko yliopiston oppiaineiden kirjo on kenen tahansa ulottuvilla tätä kautta.

Yliopistot hyödyntävät myös modernia tekniikkaa opiskelun tarjoamisessa – erilaisia etä- ja monimuoto-opiskelun mahdollisuuksia on tarjolla. Sinun ei tarvitse siis välttämättä asua yliopistokaupungissa opiskellaksesi yliopisto-opintoja! Lisäksi yliopistot järjestävät paljon maksuttomia, suurelle yleisölle tarkoitettuja luentoja ja luentosarjoja erilaisista aiheista. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Studia Generalia -luentosarja on nykyisin nähtävissä kokonaan myös verkossa.